Rekrutacja oczami pracodawcy

Rekrutacja oczami pracodawcy

W przypadku krótkich procesów naboru, na tym etapie najczęściej dochodzi do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. W trakcie wywiadu rekruter weryfikuje informacje podane w CV oraz sprawdza dodatkowe umiejętności. Najczęściej odnosi się do posiadanego doświadczenia (nie tylko zawodowego, ale i życiowego) badając dotychczasowe postawy i priorytety kandydata. Czasami rekruterem jest sam właściciel firmy lub osoba nią zarządzająca. Wówczas po rozmowie kwalifikacyjnej następuje podsumowanie kompetencji kandydata (czyli jego ocena) i wybór osoby, której zostanie zaproponowana oferta pracy.

Jeśli proces naboru jest dłuższy, po takiej rozmowie rekruter korzysta z dodatkowych metod oceny kompetencji. Są nimi testy, które najczęściej dotyczą wiedzy specjalistycznej, ale również testy psychologiczne, które pomagają określić osobowość kandydata, czy testy sytuacyjne, które sprawdzają, jak dana osoba zachowałaby się w miejscu pracy w określonej sytuacji. Rekruter może także przygotować tzw. assessment center, czyli ośrodek oceny. Wówczas kandydaci są zapraszani do wzięcia udziału w grupowych zadaniach (dyskusjach, grach symulacyjnych etc.), które ułatwiają obserwację i weryfikację ich zachowań.

Podjęcie decyzji

Kończąc etap selekcji, rekruter może sprawdzić informacje na temat kompetencji osoby starającej się o pracę poprzez wykorzystanie załączonych referencji i kontakt z ich autorem, np. z poprzednim pracodawcą. Ostatecznie dokonując oceny kompetencji kandydatów, rekruter wybiera spośród nich dwie lub trzy osoby, które w największym stopniu spełniają oczekiwania firmy. Następnie podsumowuje wiedzę i umiejętności posiadane przez każdego z nich i przedstawia je menadżerowi, który przeprowadza ostatnią rozmowę z kandydatami i podejmuje ostateczną decyzję o złożeniu oferty jednemu z nich.

Pozostali, jeśli tylko wyrażą zgodę, mogą pozostawić swoje dane w bazie kandydatów. Być może w przyszłości zostaną ponownie zaproszeni do udziału w procesie naboru na podobne lub inne stanowisko.

Strony: 1 2